สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อทำความสะอาดที่นอน Topper ขนสัตว์

  • หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยน้ำอุ่น โดยเฉพาะคราบสกปรก ประเภทปัสสาวะ หรือคราบเลือด (รวมถึงคราบอาหารบางอย่างที่อาจจะนำขึ้นไปรับประทานบนที่นอน) เพราะน้ำอุ่นนั้น จะทำให้โปรตีนในคราบเหล่านั้นแตกตัว และกระจายตัวไปยังพื้นที่อื่นๆ ของที่นอน Topper ได้ง่าย รวมถึงทำให้คราบฝังแน่นกว่าเดิม ทำความสะอาดได้ยากมากกว่าเดิมอีกด้วย
  • หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดคราบสกปรก บนที่นอน Topper ขนสัตว์  ด้วยน้ำยาที่มีการผสมไฮโดรเจนเปอร์อ็อกไซด์ เพราะสารเคมีตัวนี้แม้จะทำหน้าที่ในการกำจัดคราบอย่างล้ำลึกก็ตาม แต่มันมักส่งผลเสียต่อเส้นใยของผ้าด้วย ทำให้ผ้ามีสีซีดลง ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ใช้งานหากไม่จำเป็นจริงๆ ในการทำความสะอาดปกติ ควรเลือกใช้น้ำยาทำความสะอาดเอ็นไซม์ ในการจัดการคราบสกปรกต่างๆ ดีกว่า
  • หลีกเลี่ยงการใช้แปรงขนาดใหญ่ ในการทำความสะอาดที่นอน Topper ขนสัตว์ของคุณ เพราะแปรงมักส่งผลทำให้ขนสัตว์เกิดความเสียหายได้ไม่ยาก ดังนั้นแทนที่จะเลือกเป็นแปรงขนาดใหญ่ ควรเปลี่ยนเป็นแปรงสีฟันที่ไม้ใช้แล้ว ซึ่งมีขนาดเล็ก และมีขนแปรงที่อ่อนนุ่ม เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่นอนขนสัตว์มากที่สุดแทนครับ
  • หลีกเลี่ยงการตากที่นอน Topper ขนสัตว์ ในที่ที่มีแดดจดจ้าเกินไป เพราะแสงแดด และความร้อนส่งผลกระทบ่อขนสัตว์โดยตรง ทำให้เกิดความเสียหายกับเส้นใยได้ไม่ยาก ดังนั้นแทนที่จะตากแดดจ้าเกินไป ควรเลือกผึ่งลมในจุดที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกจะดีที่สุด