สิ่งที่ไม่ควรทำ ในการจัดตำแหน่งเตียง หรือที่นอน ในห้องนอนที่มีเครื่องปรับอากาศ

  • การติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณหัวเตียง นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเมื่อเครื่องเปิดใช้งาน อากาศเย็นที่ผ่านกระบวนการปรับอุณหภูมิมาแล้ว จะหล่นไส่หัวนอนเต็มๆ ส่งผลทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ง่าย นอกจากนั้นยังอาจเกิดหยดน้ำจากกระบวนการดังกล่าวหยดลงมาด้วย ซึ่งรบกวนการนอนหลับ และส่งผลทำให้เกิดความชื้นกับเครื่องนอน เช่น ที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณได้นั่นเอง
  • การติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณปลายเตียง โดยเหตุผลเดียวกับหัวเตียง นั่นคือ อากาศเย็นที่ผ่านกระบวนการปรับอุณหภูมิมาแล้ว จะหล่นไส่ตัวคุณเต็มๆ ส่งผลทำให้เจ็บป่วยไม่สบายได้ง่าย นอกจากนั้นยังอาจเกิดหยดน้ำจากกระบวนการดังกล่าวหยดลงมาด้วย ซึ่งรบกวนการนอนหลับ และส่งผลทำให้เกิดความชื้นกับเครื่องนอน เช่น ที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณได้นั่นเอง
  • หลีกเลี่ยงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเหนือประตู เพราะมันจะทำให้ความเย็นในห้องไหลออกไปจากห้องได้ง่ายเมื่อมีการเปิดประตู ทำให้เปลืองไฟ และอุณหภูมิในห้องจะไม่เย็นมากเท่าที่ควร นอกจากนั้นก็ไม่ควรที่จะวางตำแหน่งของที่นอนของคุณห่างจากเครื่องปรับอากาศมากเกินไป
  • คุณไม่ควรวางที่นอน หรือเตียงนอน ในตำแหน่งที่อยู่ใกล้กับเครื่องคอนเดนซิ่ง ยูนิต (หรือคอมฯ แอร์) เพราะมันส่งเสียงดังระหว่างการทำงานอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญในการรบกวนการนอนหลับของคุณ ดังนั้นอยู่ให้ห่างจากเครื่องดังกล่าวไว้ แม้จะเป็นการติดตั้งอยู่คนละด้านของผนังก็ตาม แต่เสียงและแรงสั่นสะเทือนสามารถที่จะส่งผ่านผนังห้องได้