เทคนิคการดูแลเครื่องนอนและเสื้อผ้าของคุณจากตัวเรือด

  • ทำการถอดผ้าปูที่นอน ออกจากที่นอน หรือที่นอน Topper แล้วเอามารวมกับเสื้อผ้าในถุงดำ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเรือดที่แฝงตามผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้ากระจายตัวออกไป แล้วนำเอาเสื้อผ้าเหล่านั้นไปซักทำความสะอาดตามปกติ (แต่โดยทั่วไปแล้ว ตัวเรือดกว่า 70% มักอยู่บนที่นอน หรือที่นอน Topper มากกว่า)
  • หากสามารถซัก และอบไอน้ำผ้าปูที่นอน และเสื้อผ้าดังกล่าวได้ จะช่วยกำจัดไข่ของตัวเรือด และตัวเรือดที่แฝงอยู่ในเสื้อผ้าดังกล่าวให้หมดไปได้ ดังนั้นซักแล้วควรอบไอน้ำผ้าดังกล่าวก่อนนำไปตากเสมอ
  • สำหรับสิ่งของต่างๆ ที่ซักไม่ได้ แต่สงสัยว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของเรือด เช่น ตุ๊กตา หมวก หรือผ้า ที่ซักไม่ได้ ให้เอาใส่ถุงพลาสติกแล้วนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส (ในช่องฟรีส) ทิ้งไว้ 4-12 วันจึงนำกลับมาใช้งาน เพราะความเย็นจะทำหน้าที่จัดการกับไข่ของเรือดและตัวเรือดเอง
  • อย่าลืมทำการดูดฝุ่นบริเวณเตียงนอนด้วย โดยเฉพาะด้านใต้เตียงและโครงเตียงตามซอกมุมที่เรือดอาจจะไปหลบอาศัยอยู่ หากห้องนอนปูพรมด้วย ควรเน้นไปที่การดูดทำความสะอาดอย่างละเอียดบนพรมเป็นหลัก
  • ปูที่นอน ด้วยผ้ารองกันน้ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเรือดที่ฝังตัวตามที่นอน สามารถทะลุขึ้นมากัดรบกวนคุณได้ อีกทั้งยังช่วยป้องกันที่นอนของคุณจากการสะสมของแมลงเหล่านี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
  • ทำกระบวนการ 1-5 ซ้ำกันอยู่เสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและกำจัดตัวเรือด ในที่นอน และที่นอน Topper ของคุณ ทำให้การนอนหลับระหว่างคืนไม่ถูกรบกวนจากแมลงเหล่านี้