ทำไมคราบอาหารจึงเป็นสิ่งที่อันตรายต่อเตียงนอน และที่นอนของคุณ

  • เป็นคราบที่เกิดขึ้นได้ง่าย : เพราะอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่นำขึ้นไปรับประทานบนที่นอน หรือที่นอน Topper นั้น สามารถหกเลอะเทอะได้ง่ายนั่นเอง โดยเฉพาะอาหารประเภทที่ต้องมีซอสต่างๆ ที่นิยมรับประทานกัน ก็สามารถทำให้เกิดคราบเลอะเทอะได้ง่าย ดังนั้นข้อห้ามสำหรับการใช้งานที่นอน หรือที่นอน Topper อันดับแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบนที่นอนไปเลยนั่นเอง
  • เป็นคราบที่ทำความสะอาดได้ยาก : คราบสกปรก ที่เปรอะเปื้อนที่นอน นั้นทำความสะอาดได้ยากมากครับ เพราะส่วนใหญ่แล้วคราบเหล่านี้ประกอบไปด้วยน้ำมัน น้ำตาล และแป้ง ซึ่งสามารถซึมลงในเส้นใยของที่นอนได้เป็นอย่างดี การทำความสะอาดคราบประเภทนี้ต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดเอ็นไซม์เท่านั้น
  • เป็นคราบที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคการทำความสะอาดขั้นสูง : คือจะต้องมีการระมัดระวังในการทำความสะอาด ทั้งในเรื่องของการเช็ด การขัด การถู และการกำจัดกลิ่น เพราะหากไม่ระมัดระวังแทนที่คราบสกปรกจะหมดไป กลับจะขยายตัวเปื้อนมากกว่าเดิม
  • เป็นคราบที่มาพร้อมกับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ : โดยเฉพาะอาหารที่มีกลิ่นแรงทั้งหลาย มักจะทำให้ที่นอน หรือที่นอน Topper เกิดกลิ่นที่เหม็นซึมลงไปถึงระดับเส้นใยได้ และเป็นกลิ่นที่กำจัดได้ยาก ต่างจากกลิ่นอับชื้นปกติที่มักเกิดขึ้น
  • เป็นคราบที่สามารถกระจายตัวได้ง่าย : โดยหากใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม หรือมีกระบวนการทำความสะอาดที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้เกิดการขยายตัวของคราบเปื้อนได้ไม่ยากนั่นเอง