เทคนิคการวางแผนตากที่นอน หรือ ที่นอน Topper

  • ให้จำเอาไว้เสมอว่า ที่นอนจะต้องได้รับการตากแดด ในสถานที่ที่มีแสงแดดที่เพียงพอ มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อให้ที่นอนแห้งเร็ว และไม่เกิดความอับชื้น ไม่ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่น และเชื้อโรค
  • เลือกเวลาในการตากที่นอนที่เหมาะสม เพราะที่นอน หรือที่นอน Topper นั้นจำเป็นต้องได้รับการตากแดด หรือผึ่งลมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ดังนั้นการตากที่นอนที่เหมาะสมควรเป็นวันหยุด ที่มีเวลาว่างมากพอสำหรับการทำความสะอาดที่นอน อย่างไรก็ตามหากจำเป็นคุณสามารถเลือกใช้เวลาก่อนไปทำงานในการตากที่นอนได้ (ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเวลาว่างประมาณ 1-2 ชั่วโมงอยู่แล้ว)
  • สำหรับที่นอน หรือที่นอน Topper ใหม่ที่เพิ่งซื้อมา ย่อมมีกลิ่นของสารเคมีตกค้าง จากกระบวนการผลิต หรือกระบวนการบรรจุหีบห่ออยู่แล้ว ซึ่งจะรบกวนใช้งานอย่างมาก แนะนำให้เอามาตากแดด หรือผึ่งลมให้กลิ่นหายไปก่อน จึงเอาไปใช้งานครับ
  • อย่าลืมถือโอกาสในการทำความสะอาดเครื่องนอนชิ้นอื่นๆ ไปพร้อมกันเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอน หมอน มุ้ง ผ้าห่ม หรือพวกหมอนและหมอนข้าง เพราะหากคุณปล่อยเอาไว้และเน้นทำความสะอาดแค่ที่นอน จะเสียเวลาไปเปล่าๆ ควรทราบว่าเครื่องนอนเหล่านั้นก็ต้องการการทำความสะอาดอยู่เสมอไม่ต่างอะไรจากที่นอน และที่นอน Topper เลย
  • เลือกสถานที่ตากที่นอน ที่เหมาะสม เช่น ไม่ใช่ที่ที่มีฝุ่นหรือความชื้นมากไป และต้องเป็นที่ ที่แสงแดด สามารถส่องได้ถึง รวมถึงมีอากาศที่ถ่ายเทได้สะดวก ไม่เป็นพื้นที่อับลม เป็นต้น