เทคนิคการดูแลที่นอน หรือที่นอน Topper สำหรับมืออาชีพ (ทำได้ทุกวัน)

  • การตากที่นอน ทุกวัน วันละประมาณ 20 นาที ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำ (แต่ถ้าจะตากนานกว่านั้น ไม่ควรตากทุกวัน เพราะแสดงแดดและความร้อนสามารถทำอันตรายต่อเส้นใยของที่นอนคุณได้) สาเหตุที่แนะนำว่าควรตากที่นอน หรือที่นอน Topper วันละ 20 นาทีนั้นเพื่อเป็นการกำจัดความชื้นและกลิ่นที่เกิดจากการใช้งานนั่นเอง
  • ทำการพลิกกลับที่นอน หรือที่นอน Topper อย่งน้อย 3 เดือนต่อครั้ง โดยเฉพาะสำหรับที่นอนใหม่ ที่เพิ่งซื้อมา สาเหตุก็เพราะว่าเป็นการลดการสึกหรอของเส้นใยที่นอน ด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งเมื่อใช้งานไปนานๆ ที่นอนจะยุบตัวอยู่แล้ว การพลิกที่นอน ทำให้ที่นอน มีโอกาสในการฟื้นฟูวามนุ่มและความยืดหยุ่นกลับมา ทำให้อายุการใช้งานนานขึ้นด้วย
  • อย่าให้เด็กหรือสัตว์เลี้ยงขึ้นมาเล่น บนที่นอน เพราะมักจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นเสมอ
  • ควรทำการดูดฝุ่นที่นอนของคุณเป็นประจำ เพราะว่าที่นอน หรือที่นอน Topper ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตาม มีการสะสมฝุ่นเกิดขึ้นได้เสมอ และฝุ่นดังกล่าวจะรบกวนการนอนหลับ (โดยเฉพาะไรฝุ่นที่แฝงตัวอยู่) ดังนั้นมืออาชีพควรทำความสะอาดที่นอน ด้วยการดูดฝุ่นเป็นประจำ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง(แต่ถ้าทำได้ทุกวันยิ่งดี) เพื่อลดการสะสมของฝุ่นบนที่นอนของคุณ
  • หากต้องการยืดอายุการใช้งานที่นอน ควรเพิ่มที่นอน Topper เข้ามาช่วย จะทำให้นอนหลับได้สบายมากขึ้นและยือดอายุการใช้งานฟูกนอน ให้ยาวนานมากขึ้นด้วย