ฝุ่น ทำลายที่นอน Topper ของคุณได้อย่างไร

  • ฝุ่นสะสมตัวเองบนที่นอนได้ง่ายมาก : เพราะโครงสร้างของที่นอน มักมีโพรงอากาศภายในมากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่นอน Topper ประเภทไหนก็ตาม ดังนั้นเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆ ย่อมหลีกเลี่ยงไม่พ้นจะเป็นที่สะสมของฝุ่นและความสกปรกต่างๆ (แม้จะเป็นที่นอน Topper ที่ผลิตจากวัสดุซึ่งไม่สะสมฝุ่นได้ง่ายก็ตาม แต่ยังไงก็หลีกเลี่ยงเรื่องฝุ่นได้ยากอยู่ดี) ดังนั้นคุณควรทำความสะอาดด้วยการดูดฝุ่นบนที่นอนเป็นประจำเพื่อยืดอายุการใช้งานของที่นอนของคุณให้ยาวนานมากขึ้น
  • ก่อให้เกิดโรคภูมิแพ้ : อันนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถทำลายที่นอนของคุณโดยตรง แต่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับผู้นอนบนที่นอนนั้นๆ มากกว่า โรคภูมิแพ้มักเกิดขึ้นได้เมื่อที่นอนของคุณเต็มไปด้วยฝุ่น และเป็นโรคที่รักษาให้หายขาดได้ยาก อย่างไรก็ตามคุณสามารถที่จะป้องกันตนเองจากโรคภูมิแพ้และฝุ่น ได้ผ่านการทำความสะอาดที่นอน Topper ของคุณอยู่เสมอ
  • ทำลายเส้นใยของที่นอนได้ : ที่นอนที่อุดมไปด้วยฝุ่น นั้นคุณจะต้องทำความสะอาดโดยการฟาดหรือตบที่นอน ให้ฝุ่นฟุ้งออกมาจากเส้นใยบนที่นอน และหากทำความสะอาดบ่อยเกินไป มักจะส่งผลทำให้เส้นใยเสียหายได้จากกระบวนการดังกล่าว ดังนั้นพยายามจัดสิ่งแวดล้อมในห้องนอนให้โล่งโปร่งมากพอที่จะไม่เป็นที่สะสมของฝุ่นมากเกินไป
  • ทำความสะอาดยาก : ฝุ่นทำให้ที่นอน Topperของคุณทำความสะอาดได้ยาก เพราะอย่างที่บอกว่าฝุ่นมันจะแทรกตัวอยู่ตามเส้นใย ซึ่งจะต้องใช้เครื่องดูดฝุ่น ในการทำความสะอาดตามซอกมุมต่างๆ ไม่สามารถใช้วิธีการปัดฝุ่นตามปกติได้ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจทำให้เส้นใยของที่นอนเกิดความเสียหายได้