เทคนิคการเตรียมตัวทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper ด้วยเครื่องไอน้ำ

  • ถอดผ้าปูที่นอน ออกจากที่นอน Topper ก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อแยกซักทำความสะอาด นอกจากนั้น ผ้าปูที่นอนยังไม่เหมาะสำหรับการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำอีกด้วย (แนะนำว่าควรซักผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นประจำอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เพื่อรักษาความสะอาด)
  • กำจัดกลิ่นบนที่นอน และที่นอน Topper ด้วยการโรยเบกกิ้งโซดาให้ทั่ว ซึ่งเบกกิ้งโซดามีสรรพคุณในการกำจัดกลิ่นและความชิ้น เมื่อโรยเบกกิ้งโซดาแล้ว ให้ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง (แต่ยิ่งปล่อยไว้นานเท่าไหร่ กลิ่นและความชื้นจะยิ่งหายไปได้มากเท่านั้น โดยทั่วไปแล้วมักมีการโรยทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง) จากนั้นทำการดูดเอาเบกกิ้งโซดาออกไปด้วยเครื่องดูดฝุ่น ซึ่งนอกจากการดูดเอาเบกกิ้งโซดาออกไปแล้ว ควรถือโอกาสในการดูดเอาฝุ่นออกไปด้วย เนื่องจากเครื่องทำความสะอาดไอน้ำจะสามารถกำจัดความสกปรกได้ดีมากกว่า
  • การทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper ควรเน้นไปที่การดูดฝุ่น ตามซอกที่นอน บริเวณเตียง และใต้เตียงให้ได้มากที่สุด เพราะการทำความสะอาดด้วยเครื่องทำความสะอาดไอน้ำ จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ในภาวะการทำงานที่มีฝุ่นน้อย (การดูดฝุ่นยังมีข้อดีในเรื่องของการจัดการกับเส้นใยที่เสียหายซึ่งโผล่พ้นออกมาจากที่นอน หรือที่นอน Topper อีกด้วย)
  • สำหรับเครื่องนอน เช่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน หากเป็นไปได้ ควรทำการซักและอบไอน้ำ เพื่อป้องกันการสะสมของฝุ่นและเชื้อโรค รวมถึงสามารถจัดการกับคราบสกปรก และกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้ดีกว่า