ขั้นตอนการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ ในห้องนอนของคุณ

  • จัดการถอดที่นอน และที่นอน Topper ของคุณออกจากเตียงนอนเสียก่อน เพราะว่ากระบวนการทำความสะอาดนั้น เป็นกระบวนการที่จะมีฝุ่นเกิดขึ้น จึงควรถอดที่นอน Topper ของคุณออกไปก่อน รวมถึงชุดเครื่องนอนอื่นๆ ด้วย
  • ทำการดูดฝุ่นโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นตามเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่ต้องการทำความสะอาด เน้นจุดที่เป็นซอกมุมต่างๆ นอกจากนั้นควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำบิดหมาด มาเช็ดถูอีกรอบ ก่อนจะใช้ผ้านุ่มและแห้งมาเช็ดความเปียกชื้นออก (ถ้าไม่มีเครื่องดูดฝุ่น สามารถที่จะใช้ไม้กวาดขนไก่ ในการปัดฝุ่นทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์แทนก็ได้)
  • ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดกับเฟอร์นิเจอร์ จงทำให้แน่ใจก่อนว่า เฟอร์นิเจอร์ของคุณนั้นจะไม่เสียหายจากน้ำยาทำความสะอาดดังกล่าว ซึ่งน้ำยาทำความสะอาดบางประเภทอาจเป็นอันตรายต่อเนื้อไม้โดยตรง ซึ่งปกติแล้วสำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ จะมีน้ำยาสำหรับทำความสะอาดเฉพาะอยู่
  • หากเตียงคุณเป็นไม้ อย่าลืมทำความสะอาดเตียงด้วย ก่อนการปูที่นอน และที่นอน Topper ลงไป เพื่อไม่ให้เตียงของคุณสะสมฝุ่นและความสกปรก และอย่าลืมจัดการกับฝุ่นใต้เตียงด้วย
  • หลังการใช้น้ำยาทำความสะอาด ควรใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำเปล่า บิดหมาดมาเช็ดทำความสะอาดอีกครั้ง ก่อนปล่อยให้เฟอร์นิเจอร์ของคุณแห้งผ่านการผึ่งลม (ไม่ควรตากแดด โดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ไม้อัด)
  • การเลือกใช้ผ้าทำความสะอาด ควรเลือกผ้าประเภทผ้าขนหนูที่มีสัมผัสที่นุ่มสบาย เพราะเนื้อผ้าบางประเภทอาจทำร้ายเนื้อไม้ของเฟอร์นิเจอร์นั้นๆ โดยตรง