เทคนิคการยืดอายุการใช้งานของที่นอน และที่นอน Topper

  • ทำการถอดผ้าปูที่นอนออกไปจากที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณก่อนเป็นอันดับแรก เมื่อจะทำความสะอาดที่นอนอย่าทำความสะอาดที่นอนโดยไม่ถอดผ้าปูที่นอนออก เพราะไม่สะดวกอย่างมาก และทำความสะอาดได้ไม่ดีพอ (ยกเว้นดูดฝุ่นเล็กๆ น้อยๆ)
  • กรณีที่นอน หรือที่นอน Topper มีความเปียกชื้น หรือมีกลิ่นอับ สามารถเลือกที่จะใช้เบกกิ้งโซดา โรยให้ทั่วที่นอน ทั้งสองด้าน (โรยครั้งละด้าน แล้วทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง) จากนั้นใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดทำความสะอาดที่นอนให้สะอาด (หรือถ้าหากคุณมีเวลามากกว่านั้น ควรปล่อยเบกกิ้งโซดาเอาไว้นานกว่านั้น เพราะยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ เบกกิ้งโซดา ยิ่งสามารถทำความสะอาดความชื้นและกลิ่นเหม็นอับได้ดีเท่านั้น)
  • เอาที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณออกมาตากแดด หรือผึ่งลมอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อเป็นการกำจัดความชื้น ฝุ่น และกลิ่นที่ไม่ถึงประสงค์ ซึ่งสามารถทำลายที่นอนของคุณได้ (เช่น ความชื้นถ้าปล่อยไว้อาจเกิดเชื้อราในเส้นในยของที่นอนได้ เป็นต้น) อย่างไรก็ตามมีที่นอนบางประเภทที่ไม่สามารถตากแดดได้โดยตรง คุณควรศึกษาคู่มือหรือฉลากของที่นอนนั้นๆ ให้ดีในหัวข้อการตากที่นอน การตากที่นอนอย่างถูกวิธีจะช่วยยืดอายุการใช้งานของที่นอนคุณให้นานมากขึ้น

สำหรับที่นอน หรือที่นอน Topper ที่มักมีปัญหาเรื่องของความชื้น    แนะนำแผ่นรองนอนประเภทกันน้ำ จะช่วยป้องกันที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณจากความชื้นได้เป็นอย่างดีครับ