ทำไมคุณไม่ควรสูบบุหรี่บนที่นอน หรือที่นอน Topper

  • บุหรี่มีกลิ่นที่เหม็นอย่างมาก เพราะมันเป็นการดูดเอาควันที่เกิดจากการเผาไหม้เข้าสู่ร่างกาย แล้วพ่นออกมา ดังนั้นจึงทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ขึ้น (กลิ่นควัน) หากคุณสูบบุหรี่บนที่นอน หรือในห้องนอน ย่อมหลีกเลี่ยงได้ยากที่ควันจะไม่เกาะตามที่นอน หรือที่นอน Topper ซึ่งจะทำให้ที่นอนนั้นๆ เกิดกลิ่นอับที่เหม็นกว่ากลิ่นอับธรรมดาได้นั่นเอง
  • ขี้เถ้าจากการเผาไหม้ของบุหรี่ อาจส่งผลเสียต่อที่นอน หรือที่นอน Topper ของคุณได้ เพราะบางครั้ง เถ้าเหล่านี้อาจยังติดสะเก็ดไฟอยู่ ส่งผลทำให้สะเก็ดไฟนั้นเมื่อร่วงหล่นบนที่นอน สามารถสร้างความเสียหายกับที่นอน นั้นๆ โดยตรง
  • คราบที่เกิดจากบุหรี่ (เช่น คราบเขม่า คราบควัน หรือคราบน้ำลายที่ปนเปื้อนสารพิษจากบุหรี่) มักเป็นคราบที่ทำความสะอาดได้ยากมากๆจะต้องใช้น้ำยาชนิดพิเศษ และกระบวนการทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเส้นใยของที่นอนได้อีกด้วย ดังนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คุณไม่ควรสูบบุหรี่ บนที่นอน หรือที่นอน Topper อย่างเด็ดขาด
  • ก้นบุหรี่ ที่สูบแล้ว (ประเภทที่มีไส้กรอง) เป็นขยะที่ส่งกลิ่นเหม็นอับต่อที่นอน และห้องนอนของคุณ นอกจากนั้นหากทิ้งไม่เป็นที่เป็นทาง อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเส้นใยที่นอนโดยตรงและอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้ เพราะก้นบุหรี่ จะมีไฟที่เหลือจากการเผาไหม้เหลืออยู่ หากทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางหรือไม่ได้ดับก่อน ย่อมส่งผลร้ายแรงเกิดขึ้นนั่นเอง
  • บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดังนั้นคุณควรเลิกสูบในทุกๆ โอกาสจะดีกว่า