การปรับปรุงการนอนหลับ เพื่อให้หลับสบายในช่วงที่เป็นหวัด

  • เลือกที่นอนที่เหมาะสม โดยเลิกใช้ที่นอน หรือที่นอน Topper ที่ทำให้ร่างกายร้อนเกินไป เช่น ที่นอนประเภทขนสัตว์ เพราะจะทำให้ร่างกายมีเหงื่อ นอนหลับไม่สนิท (ในเวลาที่เป็นหวัด หรือเป็นไข้ ร่างกายของเราจะมีอุณหภูมิที่สูงอยู่แล้ว) ควรเลือกใช้ที่นอน หรือที่นอน Topper ธรรมดาที่มีการระบายอากาศได้ดีเท่านั้น (อย่าลืมเลือกที่นอน ที่นอน Topper หรือเครื่องนอนที่ไม่เป็นแหล่งสะสมของฝุ่น หรือเชื้อโรคได้ง่าย)
  • เลือกท่านอนที่เหมาะสม เช่น อาจจำเป็นต้องนอนตะแคง เพื่อลดอาการคัดจมูก แต่แนะนำว่าควรใช้ยาทาเพื่อลดอาการดังกล่าวดีกว่า (เช่น วิกวาโปรัป หรือ รับประทานยาทิฟฟี่) นอกจากนั้นควรปรับอุณหภูมิในห้องให้อยู่ในเกณฑ์เหมาะสม และไม่ควรใช้เครื่องปรับอากาศ เพราะมันจะทำให้อากาศในห้องนอนแห้ง ซึ่งจะทำให้เกิดอาการคัดจมูกได้นั่นเอง
  • หลีกเลี่ยงการดื่มน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะน้ำเย็น หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอลฮอล์ จะทำให้อาการคัดจมูกร้ายแรงมากขึ้น และทำให้หลับยากมากขึ้น
  • ดื่มน้ำอุ่น หรือนมอุ่นๆ ก่อนนอนเสมอ เพราะอุณหภูมิของน้ำอุ่น / นมอุ่น จะช่วยลดอาการคัดจมูก หรืออาการเจ็บคอที่เกิดจากหวัดลงได้ ช่วยให้คุณนอนหลับสบายมากขึ้น นอกจากนั้นนมอุ่นๆ ยังมีส่วนช่วยให้คุณนอนหลับได้ง่ายมากขึ้นอีกด้วย เพราะมีสารอาหารมากมายที่ช่วยในการนอนหลับโดยตรง
  • ปรับห้องนอนของคุณให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพราะอากาศที่ถ่ายเทสะดวก จะทำให้อาการเป็นหวัดดีขึ้น ห้องที่อับมากเกินไป มักทำให้อาการของคุณแย่ลง