เทคนิคการนอนหลับให้สบาย ตามสูตรของนักกีฬา (หรือคนออกกำลังกายเป็นประจำ)

  • เลือกที่นอน หรือที่นอน Topper ที่เหมาะสมกับสรีระมากที่สุด แนะนำเป็นพวกเม็มโมรี่โฟม ซึ่งสามารถสลายแรงกดทับได้ดีกว่าที่นอนประเภทอื่นๆ สำหรับคนที่มีแค่ที่นอนเท่านั้น และนำว่าควรเลือกใช้ที่นอน Topper ด้วยเพื่อให้การนอนหลับของคุณเต็มไปด้วยคุณภาพมากที่สุด
  • อย่าลืมทำตารางการนอนหลับด้วย เพราะร่างกายของนักกีฬามักจะได้รับการฝึกฝนอย่างเป็นประบบ เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด เช่น มีการกำหนดเวลานอน และตื่นนอนอย่างชัดเจน เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับการออกกำลังกายในแต่ละวัน
  • การจัดแต่งห้องนอนให้เหมาะสำหรับการนอนหลับ ก็เป็นอีกแนวทาง ในการเพิ่มคุณภาพการนอนหลับของนักกีฬา หรือคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำ มักจะมีการจัดแต่งห้องนอนให้นอนหลับสบายมากที่สุด เลือกเครื่องนอนที่ดีที่สุดมาใช้งาน เป็นวิธีการง่ายๆ ในการจัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนของคุณ
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และส่งผลต่อคุณภาพการนอนหลับโดยตรง เช่น อาหารในกลุ่มธัญพืช นม ปลาทะเล เป็นต้น นอกจากนั้นก็ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มประเภทคาเฟอีน หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการนอนหลับไม่ต่ำกว่า 2 ชั่วโมงด้วย
  • นักกีฬาทั่วไป มักจะมีการหลีกเลี่ยงการรับแสงสีฟ้าจากหน้าจอก่อนนอน เพราะแสงดังกล่าว สามารถที่จะรบกวนการนอนหลับของคุณได้ ทำให้คุณหลับไม่สนิท

นักกีฬามักจะมีการออกกำลังกายก่อนนอนเสมอ แม้ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจจะไม่มีการแข่งขันก็ตาม เพราะการออกกำลังกายจะช่วยทำให้ร่างกายนอนหลับได้ง่ายมากขึ้น สำหรับคนทั่วไปที่ใช้ตารางการนอนหลับของนักกีฬาอาจจะพิจารณาออกกำลังกายประมาณวันละ 30 นาทีต่อวัน เพื่อให้หลับง่ายมากขึ้น