โรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นหากคุณนอนหลับไม่มีคุณภาพ

  • โรคซึมเศร้า : อาการปกติของคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า คือ อาการนอนไม่หลับ หรือหลับๆ ตื่นๆ ดังนั้นอาการนอนไม่หลับ อาจจะมีความเชื่อมโยงกับโรคดังกล่าวได้ โดยเฉพาะสำหรับคนที่มีความเครียดเกิดขึ้น โดยมีการศึกษาออกมาแล้ว พบว่า คนที่มีอาการนอนไม่หลับ และมีความเครียด มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนธรรมดา 10 เท่าทีเดียว
  • โรคอ้วน : การนอนหลับไม่มีคุณภาพ หรือ นอนไม่หลับ มักก่อให้เกิดโรคอ้วนได้ เพราะเมื่อคุณนอนไม่หลับ ก็อาจจะมีการรับประทานอาหารมื้อดึกได้ เช่นพวก ขนมขบเคี้ยว หรืออาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด และมักจะส่งผลต่อร่างกายทำให้อ้วน ความอ้วนนำมาซึ่งโรคร้ายหลายโรค เช่น โรคหัวใจ หอบหืด เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เป็นต้น
  • การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ : สำหรับการอดนอน นอนไม่หลับ พักผ่อนไม่เพียงพอก็เป็นสาเหตหนึ่งของการหมดสมรรถภาพทางเพศได้ เพราะการอดนอนจะทำให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ไม่ได้รับการเติมเต็มตามธรรมชาติ มักทำให้เกิดการสูญเสียแรงขับทางเพศ มีความต้องการทางเพศลดลง ในระยะยาวอาจทำให้หมดสมรรถภาพทางเพศก่อนวัยอันควรได้เลยทีเดียว
  • โรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหาร และการขับถ่าย: เช่น โรคกระเพาะ กรดไหลย้อน ระบบขับถ่ายทำงานไม่ปกติ เป็นต้น ซึ่งการอดนอน หรือการนอนหลับไม่เพียงพอ มักทำให้ระบบดังกล่าวรวนได้ ในระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งลำไส้ได้เลยทีเดียว

***นอกเหนือไปจากการปรับลักษณะนิสัยการนอน ให้สามารถนอนหลับได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว เรื่องของสภาพแวดล้อมในการนอนหลับ เช่น ห้องนอน เครื่องนอน ที่นอน ที่นอน Topper ที่เหมาะสมสำหรับการนอนที่สุด ก็จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของคุณได้ด้วยเช่นกัน***