ผลเสียที่เกี่ยวเนื่องกับอาการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับ

  • ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจ เมื่อการหายใจของคุณหยุดลงในระหว่างการนอนหลับสมองของคุณจะสร้างฮอร์โมนความเครียดเพื่อปลุกคุณให้เพียงพอที่จะหายใจต่อ ฮอร์โมนนั้นยังทำให้ความดันโลหิตของคุณพุ่งสูงขึ้นอีกด้วย เมื่อเวลาผ่านไปมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานแม้ว่าคุณจะตื่นอยู่ก็ตาม ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจซึ่งทำให้เสียชีวิต 1 ใน 4 รายในสหรัฐอเมริกา การเพิกเฉยต่อภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับอาจนำไปสู่ผลกระทบระยะยาวต่อสุขภาพหัวใจในระยะยาวอีกด้วย
  • ภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ การวิจัยแสดงให้เห็นว่าภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ร้ายแรงสำหรับทั้งแม่และทารก หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษความดันโลหิตสูงในระหว่างตั้งครรภ์ซึ่งมักทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนดและการคลอดทารกผ่านการผ่าตัดคลอด ทารกของพวกเขามีแนวโน้มที่จะใช้เวลาอยู่ในหออภิบาลทารกแรกเกิดมากกว่าทารกที่เกิดจากทารกที่ไม่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
  • น้ำหนักมากขึ้น จากการศึกษาพบว่าคนที่นอนหลับอย่างมีคุณภาพมักจะมีน้ำหนักน้อยกว่าคนที่ไม่ได้นอน นั่นเป็นเพราะการอดนอนทำให้ฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณความหิวผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้เมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยล้าแล้วคุณจะไม่ค่อยออกกำลังกายเป็นประจำ
  • ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย คุณรู้หรือไม่ว่าการขับรถขณะง่วงอาจเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกับการขับรถขณะมึนเมา ไม่ปลอดภัยที่จะขับรถหรือใช้เครื่องจักรที่มีการอดนอน คุณอาจทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้
  • การป้องกันอาการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับ สามารถลดความเสี่ยง ได้ด้วยการเลือกที่นอน และที่นอน Topper ที่เหมาะสมกับสรีระของคุณ อย่างไรก็ตามกรณีนี้ควรปรึกษาแพทย์เพื่อขอคำแนะนำด้วยนะครับ