เทคนิคการจัดการกับความเครียดก่อนนอน สำหรับคนนอนไม่หลับ

  • การเลือกเครื่องนอน ที่เหมาะสำหรับการนอนมากที่สุด จะสามารถลดความเครียดที่จะเกิดขึ้นกับร่างกายได้ เช่น อาจจะเลือกที่นอน Topper เพื่อมาใช้ร่วมกับที่นอน เพิ่มความนุ่มสบายให้กับเตียงนอนของคุณ (ที่นอนเก่าที่นอนหลับไม่สบาย จะทำให้เกิดความเครียดได้เช่นกัน) ตลอดจนการจัดบรรยากาศห้องนอนที่เหมาะสำหรับการนอนหลับมากที่สุด ก็สามารถช่วยลดความเครียดได้ด้วย
  • การเลือกทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายก่อนการนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายเบาๆ อย่างเหมาะสม สามารถที่จะทำให้ช่วยลดความเครียดลงได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามทำให้แน่ใจว่าจะไม่โอเวอร์โหลดร่างกายหนักเกินไป จนแทนที่จะผ่อนคลายกลายเป็นเครียดมากกว่าเดิมแทน
  • ปรับแสงในห้องนอนอย่างเหมาะสม ไม่มีแหล่งกำเนิดแสงมากเกินไป นอกจากนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณไม่ได้ใช้อุปกรณ์ ที่ปล่อยแสงสีฟ้าออกมาจากหน้าจอ เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ โทรทัศน์ ฯลฯ แสงสีฟ้าดังกล่าวจะมีผลเสียในการรบกวนการนอนหลับของคุณ ทำให้คุณหลับได้ยาก และอาจเกิดความเครียดที่มีสาเหตุจากการนอนไม่หลับได้เช่นกัน
  • ระมัดระวังเรื่องของอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งจะมีอาหารและเครื่องดื่มบางประเภท ที่ก่อให้เกิดความเครียดโดยตรง(รวมถึงโรคต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับความเครียด) เช่น เครื่องดื่มคาเฟอีน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เป็นต้น
  • จัดการกับความเครียดโดยกิจกรรมบางอย่าง เช่น การทำสมาธิ การทำโยคะ หรือการจดบันทึกเรื่องราว ก็สามารถที่จะช่วยลดความเครียดได้ เพราะกิจกรรมเหล่านี้จะดึงความสนใจของคุณออกมาจากเรื่องที่เป็นสาเหตุของความเครียด เมื่อร่างกายผ่อนคลายมากขึ้นก็จะหลับง่ายขึ้นตามไปด้วย