ทำไมการนอนหลับที่ดี จึงมีความสำคัญ

  • การนอนหลับที่ดีนั้นส่งผลโดยตรงต่อน้ำหนักตัว เพราะการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพมักก่อให้เกิดอาการอยากอาหารมากขึ้น โดยเฉพาะอาหารประเภทที่มีแคลอรี่สูง เช่น ขนมขบเคี้ยว เครื่องดื่มจำพวกน้ำอัดลม เป็นต้น
  • การนอนหลับที่ดีมีคุณภาพ สามารถพัฒนาความสามารถของสมองทางด้านความจำและการคิดวิเคราะห์ได้ดี เพราะสมองได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ แต่ถ้าหากการนอนหลับไม่มีคุณภาพ สมองก็จะทำงานได้แย่ลง
  • เป็นที่รู้กันมายาวนานว่าการนอนหลับที่ไม่ดี จะทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ และความดันโลหิตได้ โดยเฉพาะการนอนน้อยกว่า 6-8 ชั่วโมงต่อวัน
  • การอดนอนอาจทำให้เกิดโรค prediabetes ในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีได้ในเวลาเพียง 6 วัน การศึกษาจำนวนมากแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างระยะเวลาการนอนหลับสั้นกับโรคเบาหวานประเภท 2
  • มีการศึกษาจำนวนมากพบว่า รูปแบบการนอนที่ไม่ดีมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีความผิดปกติในการนอนหลับ
  • การนอนหลับอย่างน้อย 8 ชั่วโมงสามารถปรับปรุงการทำงานของภูมิคุ้มกันและช่วยต่อสู้กับโรคไข้หวัดได้ การนอนหลับที่ดีจึงทำให้ร่างกายของคุณแข็งแรง ไม่ป่วยง่ายนั่นเอง
  • การนอนหลับมีผลต่อการตอบสนองต่อการอักเสบของร่างกาย การนอนหลับไม่ดีเชื่อมโยงกับโรคลำไส้อักเสบและอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการกลับเป็นซ้ำของโรคได้
  • การอดนอนอาจลดทักษะทางสังคมและความสามารถในการรับรู้การแสดงออกทางอารมณ์ของผู้คน เช่น อารมณ์ไม่ดี หงุดหงิดได้ง่าย เป็นต้น

สรุปแล้ว การนอนหลับที่ไม่ดีส่งผลได้ร้ายแรงกว่าที่เราคิด ดังนั้นการนอนหลับที่มีคุณภาพ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับผ่านการปรับปรุงนิสัยโดยรวม การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม การลงทุนกับเครื่องนอน ที่นอน ที่นอน Topper ที่เหมาะสมมากที่สุด