ประโยชน์ของการทำสมาธิเพื่อการนอนหลับ

  • ลดความเครียดและความวิตกกังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ตึงเครียดอย่างมาก เราจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับระดับความเครียดและความวิตกกังวลของเรา การทำสมาธิช่วยให้เราคลายความเครียดผ่านการทำจิตใจให้สงบ จะส่งผลทำให้ระดับความเครียดลดลงได้
  • กระตุ้นการตอบสนองต่อการผ่อนคลายในร่างกาย ด้วยเทคนิคที่มุ่งเน้นไปที่การหายใจและนำสมาธิและจิตใจมาสู่ช่วงเวลาปัจจุบันการทำสมาธิกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองต่อการผ่อนคลาย(ทำให้ร่างกายรีแลกซ์มากขึ้น) ซึ่งเอื้อต่อการนอนหลับ มันก่อให้เกิดการตอบสนองทางสรีระวิทยาเช่นอัตราการเต้นของหัวใจลดลงควบคุมการหายใจและระดับเมลาโทนินที่มีความสมดุลมากขึ้น
  • ปรับสมดุลของระบบประสาท ระบบประสาทอัตโนมัติประกอบด้วยสองส่วนคือส่วนหนึ่งช่วยให้เราตื่นตัวส่วนอีกส่วนช่วยในการนอนหลับ ระบบประสาทซิมพาเทติกคล้ายกับคันเร่งที่ควบคุมการทำงานเช่นการกระตุ้นร่างกายและการอักเสบ ระบบพาราซิมพาเทติกเป็นเบรกที่ควบคุมการตอบสนองต่อการต้านการอักเสบและการผ่อนคลาย เราต้องการทั้งสองอย่าง แต่มักจะไม่สมดุลเพราะความเครียด การทำสมาธิแสดงให้เห็นว่าช่วยเอาชนะความไม่สมดุลของระบบประสาทดังกล่าว
  • อาจช่วยให้มีภาวะซึมเศร้าและโรคอื่น ๆ การศึกษาที่สำคัญตั้งแต่ปี 2015 พบว่าการฝึกการรับรู้อย่างมีสติ (หรือการทำสมาธิ) ส่งผลให้คุณภาพการนอนดีขึ้นและอาจช่วยแก้ปัญหาการนอนหลับเช่นการนอนไม่หลับภาวะซึมเศร้าความเหนื่อยล้าและความรุนแรง ในการศึกษาที่อ้างถึงนี้กลุ่มควบคุมกลุ่มหนึ่งมีส่วนร่วมในการทำสมาธิอย่างมีสติ 10 ถึง 30 นาทีต่อวันในขณะที่อีกกลุ่มเข้าร่วมชั้นเรียนการศึกษาการนอนหลับในช่วงเวลาเดียวกัน กลุ่มที่ทำสมาธิมีอาการนอนไม่หลับน้อยลงและมีอาการอ่อนเพลียในตอนกลางวันน้อยลง
  • ***การทำสมาธิให้ได้ผลมากที่สุด ควรประกอบด้วยสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็น ที่นอน และที่นอน Topper เครื่องนอน และสิ่งประดับตกแต่ง จะต้องสร้างความผ่อนคลายให้กับร่างกายมากที่สุด***