4 ปัญหาที่นอน Topper ที่พบบ่อยในช่วงหน้าร้อน

  • ปัญหาการระบายอากาศไม่ดี : ที่นอน และที่นอน Topper แต่ละประเภทนั้น มีคุณสมบัติต่างๆ ที่ไม่เหมือนกันนะครับ บางประเภทระบายอากาศได้ดี นอนแล้วเย็นสบาย แต่ที่นอน Topper บางประเภทนั้นระบายอากาศได้แย่มาก โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อน ที่อากาศร้อนอบอ้าว การระบายอากาศจะเป็นปัญหาที่เจอได้บ่อยมาก วิธีการป้องกันก็คือการเลือกที่นอน ที่นอน Topper ที่มีการระบายอากาศที่ดี มาใช้งานช่วงหน้าร้อนครับ (หรือจะเลือกที่นอน Topper ที่มีการติดตั้งเจลลดความร้อนมาด้วยก็ได้)
  • ปัญหาความร้อนสะสม : มักเกิดกับที่นอนส่วนใหญ่ครับ ไม่ว่าจะเป็นที่นอน ที่นอน Topper ประเภทโฟม , ขนสัตว์ หรือแม้กระทั่งยางพารา ข้อดีคือเหมาะกับการใช้งานในช่วงอากาศหนาวเย็นอย่างมาก แต่ข้อเสียคือไม่เหมาะกับหน้าร้อน ดังนั้นหากคุณมีปัญหาความร้อนสะสมบนที่นอน Topper ก็อาจจะต้องพิจารณาเลือกใช้งานในห้องที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ หรือใช้แผ่นเจลลดความร้อนเข้าช่วย
  • ปัญหาเหงื่อไคล : ความร้อนที่เกิดขึ้นจากอากาศในฤดูร้อนมักทำให้เกิดอาการเหงื่อออกได้ง่าย แม้ในขณะที่คุณกำลังนอนหลับอยู่ก็ตาม ซึ่งปัญหาเหงื่อออกระหว่างการนอนหลับ(ที่มากเกินไปในหน้าร้อน) มักจะทำให้คุณนอนหลับไม่สบาย หลับไม่สนิท  ซึ่งจะตามมาด้วยปัญหาอื่นๆ อีกมากมาย
  • ปัญหาการทำความสะอาด : แน่นอนว่าเหงื่อ และสารคัดหลั่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในหน้าร้อนนั้นเกิดได้ง่ายกว่าเพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้คุณต้องคอยทำความสะอาดที่นอน และที่นอน Topper ของคุณบ่อยกว่าฤดูอื่นๆ แต่ก็มีข้อดีคืออากาศค่อนข้างแห้ง ทำให้สามารถผึ่งแดดฆ่าเชื้อได้ง่ายกว่าฤดูอื่นๆ