5 เทคนิค ในการดูแลรักษา ที่นอน Topper ของคุณ

  • ควรใช้ที่นอน Topper โดยมีผ้าปูที่นอนปูทับไว้เสมอ : สาเหตุก็เพราะว่า ผ้าปูที่นอนจะเป็นตัวช่วยในการป้องกันความสกปรก ความชื้น และเชื้อโรคต่างๆ จากที่นอน Topper ของคุณโดยตรง ซึ่งหมายความว่านี่จะช่วยยืดอายุการใช้งานที่นอน Topper ของคุณให้ยาวนานขึ้นด้วยนั่นเอง
  • ควรเลือกใช้เตียงนอน ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และเหมาะกับที่นอน Topper และฟูกนอกของคุณมากที่สุด โดยเฉพาะเตียงนอนคิงส์ไซส์ หรือควีนไซส์ ที่มีขนาดใหญ่นั้น ควรจะต้องเลือกเตียงที่แข็งแรงเป็นพิเศษ บริเวณศูนย์กลางของเตียงควรมีขาเตียงอย่างน้อย 1 ขา เพื่อที่นอนจะได้ไม่ยุบเร็วเกินไป เป็นการยืดอายุการใช้งานของที่นอนให้ยาวนานมากขึ้น
  • ควรรักษาความสะอาดของที่นอน และที่นอน Topper อย่างสม่ำเสมอ เพราะแม้ว่าจะเป็นที่นอน ที่มีคุณสมบัติดีแค่ไหนก็ตาม เมื่อคุณหมักหมมความสกปรกไว้ ย่อมจะทำให้ที่นอนกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคได้ นอกจากนั้นความสกปรกบางอย่าง อาจจะส่งผลเสียต่อที่นอนโดยตรง ทำให้ที่นอนเสื่อมสภาพเร็ว ดังนั้นคุณจึงควรรักษาความสะอาดของที่นอน Topper ของคุณอย่างสม่ำเสมอนะครับ
  • ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ที่เหมาะสมกับประเภทของที่นอน Topper นั้นๆ โดยดูได้จากฉลากที่ติดกับที่นอน จะมีคำแนะนำในการทำความสะอาดบอกไว้เสมอ
  • หลีกเลี่ยงการกระโดด หรือการยืนบนที่นอนของคุณโดยตรง เพราะจะทำให้เส้นใยของที่นอนเกินความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นที่นอน Topper ประเภทใดก็ตาม